Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

6. O E) III-IV-V Nazım ve nesir karışık bir yapıya sahiptir. Kahramanlar, birbirlerine olan sevgilerini, acıla- rını, ızdıraplan

6.
O
E) III-IV-V
Nazım ve nesir karışık bir yapıya sahiptir.
Kahramanlar, birbirlerine olan sevgilerini, acıla-
rını, ızdıraplanını hep şiirle dile getirir.
Kahramanların hareketleri, bir yere gidişleri, bir
olaydan başka bir olaya geçiş, zamanı kısaca
ifa

6. O E) III-IV-V Nazım ve nesir karışık bir yapıya sahiptir. Kahramanlar, birbirlerine olan sevgilerini, acıla- rını, ızdıraplanını hep şiirle dile getirir. Kahramanların hareketleri, bir yere gidişleri, bir olaydan başka bir olaya geçiş, zamanı kısaca ifade etme vb. olaylar kalıplaşmış sözlerle ifade edilir. Yukarıda bazı özellikleri verilen sanatsal tür aşa- ğıdakilerden hangisidir? A Masal C) Halk hikâyesi B) Mesnevi D) Manzum hikâye E) Mensur şiir Prf Yayınları 3