Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

65 Derinliği her yerinde aynı olan dalga leğeninde aynı fazda ça- lışan özdeş S₁, S₂ kaynaklan à dalga boyunda dalgalar üre- tiy

65
Derinliği her yerinde aynı olan dalga leğeninde aynı fazda ça-
lışan özdeş S₁, S₂ kaynaklan à dalga boyunda dalgalar üre-
tiyor. Dalgaların oluşturduğu girişim desenindeki K, L, M, N
noktalarının kaynaklara uzaklığı tabloda verilmiştir.
K
S₁
S₂
X
3^
L
D

65 Derinliği her yerinde aynı olan dalga leğeninde aynı fazda ça- lışan özdeş S₁, S₂ kaynaklan à dalga boyunda dalgalar üre- tiyor. Dalgaların oluşturduğu girişim desenindeki K, L, M, N noktalarının kaynaklara uzaklığı tabloda verilmiştir. K S₁ S₂ X 3^ L D) L ve M 42 3A 2 M B) K ve L 5A 2 NO NOZ Buna göre, K, L, M, N noktalarından hangileri maksimum genlikte titreşen noktalardır? A) K ve N E) L ve N 3A 5A C) M ve N