Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

7. (1) Dede Korkut Hikâyeleri, 15. yüzyıldan günü- müze gelmiş en özgün anlatıdır. (II) Dönemin tüm dil ve kültür özelliklerini

7.
(1) Dede Korkut Hikâyeleri, 15. yüzyıldan günü-
müze gelmiş en özgün anlatıdır. (II) Dönemin tüm
dil ve kültür özelliklerini yansıtan bu hikâyelerde
Oğuzların nasıl yaşadıkları, kadın-erkek ilişkileri,
çocuklarına ad koyma gelenekleri, düğünleri, eğ-
le

7. (1) Dede Korkut Hikâyeleri, 15. yüzyıldan günü- müze gelmiş en özgün anlatıdır. (II) Dönemin tüm dil ve kültür özelliklerini yansıtan bu hikâyelerde Oğuzların nasıl yaşadıkları, kadın-erkek ilişkileri, çocuklarına ad koyma gelenekleri, düğünleri, eğ- lenceleri gibi hemen her konuda bilgi yer almakta- dır. (III) İki nüshası bulunan bu hikâyelerin bir nüs- hası Vatikan'da, diğeri Dresden Kütüphânesi'nde- dir.(IV) Hikâyelerden ilk kez 13. yüzyıl şairi Cüveyni söz etmiştir. (V) Eserlerle ilgili ilk büyük çalışmayı Fuat Köprülü ve Ahmet Hamdi Tanpınar yapmıştır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisin- de bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V 10.