Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

7.-8. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. (1) Anadolu'da yaşayan yörükler için keçenin ayrı bir önemi vardır. (II) Yör

7.-8. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
(1) Anadolu'da yaşayan yörükler için keçenin ayrı bir
önemi vardır. (II) Yörükler arasında birçok amaçla kul-
lanılan keçe, özellikle çadırların iç döşemelerinde ve
binek hayvanlarının teçhizatında yaygın

7.-8. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. (1) Anadolu'da yaşayan yörükler için keçenin ayrı bir önemi vardır. (II) Yörükler arasında birçok amaçla kul- lanılan keçe, özellikle çadırların iç döşemelerinde ve binek hayvanlarının teçhizatında yaygın şekilde kul- lanılmıştır. (III) Ayrıca çobanların soğuğa karşı korunmak için sırtlarında taşıdıkları ve kepenek adı verilen giysi de keçeden yapılmıştır. (IV) Türklerde göçebelik kültürünün bir ürünü olan keçeciliğin çok eski bir geçmişi vardır. (V) Orta Asya'da ortaya çıkan aplike keçeler bunların ilk örnekleridir. (VI) Hem Orta Asya'da hem de Anadolu'da o dönemlerden beri keçecilik geleneksel bir sanat hâline dönüşerek varlığını sürdürmüştür. ve snög selvsins va 7. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakiler- den hangisi söylenemez? Bras A) Açıklama vardır. B) Özel isimler kullanılmıştır. C Gerekçeli yargıya yer verilmiştir. D) Terim anlamlı sözcükler vardır. E Okuru yönlendiren bir hava taşımaktadır. karekök 10