Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

7. Aynı boyutlarda ve katı yapıda olduğu bili- nen dört farklı maddenin tanecik yapısı ile ilgili aşağıdaki modeller temsili ola

7. Aynı boyutlarda ve katı yapıda olduğu bili-
nen dört farklı maddenin tanecik yapısı ile ilgili
aşağıdaki modeller temsili olarak çizilmiştir.
⠀⠀⠀⠀
K maddesi L maddesi M maddesi N maddesi
Buna göre bu maddelerle ilgili;
1. Sesi soğurma özelliği en iyi ol

7. Aynı boyutlarda ve katı yapıda olduğu bili- nen dört farklı maddenin tanecik yapısı ile ilgili aşağıdaki modeller temsili olarak çizilmiştir. ⠀⠀⠀⠀ K maddesi L maddesi M maddesi N maddesi Buna göre bu maddelerle ilgili; 1. Sesi soğurma özelliği en iyi olan madde N maddesidir. II. Bu maddelerden birinin ses yalıtımı ama- cıyla kullanılması gerekirse L maddesinin tercih edilmesi en uygun olur. III. Ses bu maddelerden biriyle etkileştiğinde en fazla yansımaya uğradığı madde M maddesi olur. yargılarından hangisi ya da hangileri doğ- rudur? A) Yalnız I C) I ve II B) Yalnız III D) II ve III