Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

71 12. Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, İntibah, Sergüzeşt ve Nemide adlı romanlarda, asıl belirleyici unsur olaydır. Mekân ve karakte

71
12. Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, İntibah, Sergüzeşt ve Nemide
adlı romanlarda, asıl belirleyici unsur olaydır. Mekân ve
karakter gelişimi ikinci plandadır ve bir dekor işlevinden
gezintiye çıkarlar, karşılaşırlar; oturup konuşurlar veya
çok fazla öteye gi

71 12. Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, İntibah, Sergüzeşt ve Nemide adlı romanlarda, asıl belirleyici unsur olaydır. Mekân ve karakter gelişimi ikinci plandadır ve bir dekor işlevinden gezintiye çıkarlar, karşılaşırlar; oturup konuşurlar veya çok fazla öteye gitmez. Karakterler bu mekânlarda ayrılırlar ama onların mekâna yansıyan yüzünü okuyucu pek görmez. Çevresel mekânlar, anlatılarda sıklıkla kullanılır ve olay örgüsüne göre paralel bir seyir izler. Bu mekânlarda karakterlerin ruhsal gelişimi ve onların mekânla olan içsel alışverişi pek görülmez. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen romanların yazarlarından değildir? -A) Recaizade Mahmut Ekrem B) Halit Ziya Uşaklıgil -Şemsettin Sami D) Sami Paşazade Sezai E Namık Kemal