Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir durum gerçekte olduğundan farklı bir nedenle açıklanmıştır? A) Sen olasın deyü yer yer ası

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir durum gerçekte
olduğundan farklı bir nedenle açıklanmıştır?
A) Sen olasın deyü yer yer asılub âyîneler
Gelene gidene eyler nazarı döne döne
B) Sana bu izz ü câhı veren mülk-i nazmda
Devrinde bir benim gibi sâhib-kıran

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir durum gerçekte olduğundan farklı bir nedenle açıklanmıştır? A) Sen olasın deyü yer yer asılub âyîneler Gelene gidene eyler nazarı döne döne B) Sana bu izz ü câhı veren mülk-i nazmda Devrinde bir benim gibi sâhib-kıran verir Mısr-ı hünerde kendüyi satmak gerek kişi Yûsuf gibi dilerse ki vara aziz ola Kişi dünyada sa'y itmek gerekdür Yolun togrisina gitmek gerekdür E) Le'âl-i vasfuna gelmez benüm gibi nâzım Nite ki gerdîş ide sübha-i sinîn ü şühûr