Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

8. Dilde ki senün âteş-i aşkun eseri var Âh eylese göynini yakar bir şereri var Der-kâr olicak sanat-ı teshîrde gamzen Cibrili d

8.
Dilde ki senün âteş-i aşkun eseri var
Âh eylese göynini yakar bir şereri var
Der-kâr olicak sanat-ı teshîrde gamzen
Cibrili dahi zülfüne bend itse yiri var
O
a
Nâz itse n'ola ehl-i mahabbet yem ü kâna
Dünyâya deger anlarun özge güheri var
(...)
C
Toplam

8. Dilde ki senün âteş-i aşkun eseri var Âh eylese göynini yakar bir şereri var Der-kâr olicak sanat-ı teshîrde gamzen Cibrili dahi zülfüne bend itse yiri var O a Nâz itse n'ola ehl-i mahabbet yem ü kâna Dünyâya deger anlarun özge güheri var (...) C Toplamda beş beyitten oluşan bu şiirin nazım şeklinin genel özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? & Rad A) Beyit sayısı çoğunlukla 5 ila 15 arasındadır. BKadınlar için söylenen âşıkane sözler anlamındadır. C) Kafiye düzeni "aa, ba, ca..." biçimindedir. Dk beyti "musarra" olarak adlandırılır. Mathe E) Şairin adının geçtiği beyte "taç beyit" denir.