Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde veri- len nedenden kaynaklanan bir anlatım yoktur? lemy ortizukluğu A) Önceleri

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde veri-
len nedenden kaynaklanan bir anlatım
yoktur?
lemy ortizukluğu
A) Önceleri sadece şiir ve hikâye ama şimdi her tür-
den kitabı okuyorum. (Yüklem yanlışı)
B) Pandemi döneminde bırakın sokağa çıkmayı yurt

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde veri- len nedenden kaynaklanan bir anlatım yoktur? lemy ortizukluğu A) Önceleri sadece şiir ve hikâye ama şimdi her tür- den kitabı okuyorum. (Yüklem yanlışı) B) Pandemi döneminde bırakın sokağa çıkmayı yurt dışına bile gidilmez. (Sıralama yanlışı) C) Odasını boyayacaktı ama hangi renge boyayaca- ğına karar verilemiyordu. (Çatı uyumsuzluğu) D) Gökyüzünde güneşin pırıl pırıl parladığını görmek insana, sevinç veriyor, mutlu ediyordu. (Nesne eksikliği) Y: E) Bir sanat adamı çağındaki toplumsal sorunlarla il- gilenmeli, çözüm aramalıdır. (Özne eksikliği)