Soru:

9. Özdeş iletken K ve L küreleri şekillerde verilen yüklere sahip olup, iletken teller üzerindeki s anahtarları kapatılarak birb

9. Özdeş iletken K ve L küreleri şekillerde verilen
yüklere sahip olup, iletken teller üzerindeki s
anahtarları kapatılarak birbirine bağlanıyor.
lar.
1.
II.
III.
K
+3q
A) Yalnız I
K
-29
K
-3q
S
D) I ve II
S
S
L
+39
Buna göre, hangi düzeneklerde L küresind

9. Özdeş iletken K ve L küreleri şekillerde verilen yüklere sahip olup, iletken teller üzerindeki s anahtarları kapatılarak birbirine bağlanıyor. lar. 1. II. III. K +3q A) Yalnız I K -29 K -3q S D) I ve II S S L +39 Buna göre, hangi düzeneklerde L küresinden K küresine doğru kısa süreli bir elektrik akımı oluşur? B) Yalnız II L +29 L +79 C) Yalnız III E) II ve III

Soru Çözümünü Göster