Soru:

9. Yeryüzünde bütünüyle doğal faktörlerin karşılıklı etkileşi- miyle meydana gelen sahip oldukları özellikleri itibariyle geneld

9. Yeryüzünde bütünüyle doğal faktörlerin karşılıklı etkileşi-
miyle meydana gelen sahip oldukları özellikleri itibariyle
genelde bütünlük sağlayan bölgelere doğal bölge denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal bölgelere
örnek verilebilir?
A) Dikey y

9. Yeryüzünde bütünüyle doğal faktörlerin karşılıklı etkileşi- miyle meydana gelen sahip oldukları özellikleri itibariyle genelde bütünlük sağlayan bölgelere doğal bölge denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal bölgelere örnek verilebilir? A) Dikey yönde kentleşen bölgeler B) Seyrek nüfuslu bölgeler C) Güneş enerjisinden elektrik üreten bölgeler D) Yillik ortalama sıcaklığr 20 °C üzerinde olan bölgeler E) Taş kömürü çıkarılan bölgeler B L

Soru Çözümünü Göster