Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

A Basat der: Beyler kardeş uğruna Tepegöz ile vuruşacağım, ne buyurursunuz? Kazan Bey burada söylemiş, görelim Han'ım nasıl söyl

A
Basat der: Beyler kardeş uğruna Tepegöz ile vuruşacağım, ne
buyurursunuz? Kazan Bey burada söylemiş, görelim Han'ım
nasıl söylemiş:
Kara ejderha oldu Tepegöz
8.
Gökyüzünde çevirdim, yenemedim Basat
Kara kaplan oldu Tepegöz
Kara kara dağlarda çevirdim, ye

A Basat der: Beyler kardeş uğruna Tepegöz ile vuruşacağım, ne buyurursunuz? Kazan Bey burada söylemiş, görelim Han'ım nasıl söylemiş: Kara ejderha oldu Tepegöz 8. Gökyüzünde çevirdim, yenemedim Basat Kara kaplan oldu Tepegöz Kara kara dağlarda çevirdim, yenemedim Basat Er olsan, bey olsan da bre Ben Kazan gibi olmayasın Basat der: Elbette varırım. Kazan der: Sen bilirsin. Babası ağladı, der: ÖZDEBİR YAYINLARI Ak sakallı babanı ağlatma Ak pürçekli ananı sızlatma Basat der: Yok, ak sakallı aziz babam varırım. Babasının, ana- sının elini öptü; hoşça kalın, dedi. A) Şiir ve düzyazının birlikte bulunduğu BP islam inancının izlerini taşıdığı C) Anlaşılır, yalın bir dil kullanıldığı D) Benzetmelere yer verildiği E) Söyleşmeye dayalı anlatımla oluşturulduğu 10. Bug Bu parçadan hareketle Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili aşa- ğıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Amc olan rikt UC bu A ic 1