Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Anadolu'nun İslamlaştınlması mücadelesinin yapid 7. şekillenen yıllarda Cafer adli kahramanın etrafında olayların anlatıldığı bu

Anadolu'nun İslamlaştınlması mücadelesinin yapid
7.
şekillenen
yıllarda Cafer adli kahramanın etrafında
olayların anlatıldığı bu destanda, olayların
sonra Cafer adlı bir yiğit tarafından
Hz. Muhammed zamanına dayandığı görülmektedir
Hz. Muhammed bir gün as

Anadolu'nun İslamlaştınlması mücadelesinin yapid 7. şekillenen yıllarda Cafer adli kahramanın etrafında olayların anlatıldığı bu destanda, olayların sonra Cafer adlı bir yiğit tarafından Hz. Muhammed zamanına dayandığı görülmektedir Hz. Muhammed bir gün ashabıyla oturup sohbet ederken konu Rum (Anadolu) ülkesine geldiğinde bir vahiy gelir ve Hz. Muhammed bu vilayetin iki yüz ył Müslümanlaştırılacağını müjdeleyip ashaptan Abdülvahhab'a, Cafer'e vermek üzere bir emanet birakır. Bundan sonra aradan yıllar geçer ve beklenen yigit dünya gelir. Abdülvahhab onu bulup hem emanes verir hem de onunla beraber savaşlara girip Malatya'dan başlayarak Anadolu'yu Müslümanlaştırmaya çalışır. Bu amaç doğrultusunda Cafer, birçok savaş yapıp önemli zaferler elde eder Bu parçada söz edilen destan aşağıdakilerden hangisidir? A) Danişment Gazi Destanı B) Battal Gazi Destanı C) Oğuz kağan Destanı D) Manas Destani E) San Saltuk Destani