Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Aşağıdaki cümlelerden hangisi parantez içinde veri- len kavramla ilişkilendirilemez? A) Orhan Veli, şiirin yetenek boyutunu; Mel

Aşağıdaki cümlelerden hangisi parantez içinde veri-
len kavramla ilişkilendirilemez?
A) Orhan Veli, şiirin yetenek boyutunu; Melih Cevdet ise;
zekâ, disiplin ve kültür boyutunu temsil eder. (Karşı-
laştırma)
B) Oktay Rifat, bir dil mimarıdır; gözü, bakışı,

Aşağıdaki cümlelerden hangisi parantez içinde veri- len kavramla ilişkilendirilemez? A) Orhan Veli, şiirin yetenek boyutunu; Melih Cevdet ise; zekâ, disiplin ve kültür boyutunu temsil eder. (Karşı- laştırma) B) Oktay Rifat, bir dil mimarıdır; gözü, bakışı, anlayışı de- ğiştiren bir şairdir. (Öznel yargı) C) Ahmet Haşim, "Göllerde bu dem bir kamış olsam" di- zesiyle toplum yaşamından kaçış duygusunu dile geti- rir. (Dolaylı anlatım) D) Yedi tepeli şehir, şairlerin ve yazarların hem yaşadık- ları hem de âşık olup ilham aldıkları yerdir. (Dolay- lama) E) Kendime çekidüzen vermeyi bilmiyorum, arşivleme ye-- teneğim de zayıf, bu yüzden şiirlerimin birçoğunu kay- bettim. (Öz eleştiri)