Soru:

Aşağıdaki dağlardan hangisinde verilen yönde ya. Nur 5. rad YAYI de maç yağışları görülmez? A) A) Doğu Karadeniz'de Kaçkar Dağla

Aşağıdaki dağlardan hangisinde verilen yönde ya.
Nur
5.
rad YAYI
de
maç yağışları görülmez?
A)
A) Doğu Karadeniz'de Kaçkar Dağları'nın kuzey yamaç-
lar
B) Batı Toroslar'daki Sultan Dağları'nın kuzey yamaçlan
C) Yıldız Dağları'nın kuzey yamaçları
D) Torosla

Aşağıdaki dağlardan hangisinde verilen yönde ya. Nur 5. rad YAYI de maç yağışları görülmez? A) A) Doğu Karadeniz'de Kaçkar Dağları'nın kuzey yamaç- lar B) Batı Toroslar'daki Sultan Dağları'nın kuzey yamaçlan C) Yıldız Dağları'nın kuzey yamaçları D) Toroslar'daki Aladağ'ların güney yamaçları E) Menteşe Dağları'nın güney batı yamaçları

Soru Çözümünü Göster