Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

AYDIN YAYINLAR A/ 10. (1) Fotoğraf, geçmişte yaşanmış anıların ve olayların kay- dedilmesinde rol oynamaktadır. (II) Özellikle b

AYDIN YAYINLAR
A/
10. (1) Fotoğraf, geçmişte yaşanmış anıların ve olayların kay-
dedilmesinde rol oynamaktadır. (II) Özellikle belgesel ni-
teliği taşıyan fotoğraflar, tarihsel olayların ve kültürel de-
ğerlerin korunmasında daha büyük bir etkiye sahiptir.

AYDIN YAYINLAR A/ 10. (1) Fotoğraf, geçmişte yaşanmış anıların ve olayların kay- dedilmesinde rol oynamaktadır. (II) Özellikle belgesel ni- teliği taşıyan fotoğraflar, tarihsel olayların ve kültürel de- ğerlerin korunmasında daha büyük bir etkiye sahiptir. (III) Öyle ki 20. yüzyılın başlarında çekilen fotoğraflar saye- sinde, o dönemde yaşamış insanların günlük hayatlarına, kı- yafetlerine, yaşadıkları mekânlara ve toplumsal yapıya dair birçok bilgiye erişebiliyoruz. (IV) Ayrıca fotoğraf, kişisel anila- rin kaydedilmesinde kullanılan araçlardan biridir. (V) Aile al- bümlerinde yer alan fotoğraflar, insanların hayatındaki önemli anıları, sevdikleriyle geçirdikleri zamanları, değişen fiziksel görünümlerini ve duygusal bağları kaydederek geleceğe ak- tarmaktadır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? A) I. cümlede fotoğrafın işlevine ilişkin bir çıkarım yapılmıştır. B) II. cümlede bazı fotoğrafların etkisini anlatmak için karşı- laştırmadan yararlanılmıştır. C) III. cümlede fotoğrafın bir faydası, örneklendirilerek açık- lanmıştır. D) IV. cümlede fotoğrafın sözü edilen işlevini yerine getiren başka araçlar olduğu sezdirilmiştir. E) V. cümlede fotoğrafın bir faydasından söz edilirken sayıp dökmeye başvurulmuştur.