Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

AYT DENEME SINAVI 19. I. Ey gözüm nûri beni yakma firâk âteşine Âh itdürme bana ey yüzi mâhum hazer it II. Katı korkardım cemâli

AYT DENEME SINAVI
19. I.
Ey gözüm nûri beni yakma firâk âteşine
Âh itdürme bana ey yüzi mâhum hazer it
II.
Katı korkardım cemâlin göreler düşde diyu
Şükr kim uyku uyutmaz âh u efgân kimseye
(Zati)
(Necati Bey)
Bu beyitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi s

AYT DENEME SINAVI 19. I. Ey gözüm nûri beni yakma firâk âteşine Âh itdürme bana ey yüzi mâhum hazer it II. Katı korkardım cemâlin göreler düşde diyu Şükr kim uyku uyutmaz âh u efgân kimseye (Zati) (Necati Bey) Bu beyitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Her iki beyitte de telmih sanatına yer verilmiştir. B) I. beyitte teşbih sanatına başvurulmuştur. C) II. beyitte şair, bir endişesini ve endişesinin giderilmesini nede- niyle ifade etmiştir. D) beyitte şair, sevdiğine yalvarmaktadır. E İki beytin de kafiye düzeni aynıdır.