Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

B 2. 1. TYT/Fen Bilimleri 1. Bu testte sırasıyla Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanlarına ait to 2. Cevaplarınızı

B
2.
1.
TYT/Fen Bilimleri
1. Bu testte sırasıyla Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanlarına ait to
2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaret
Düzgün kesitli bir cismin bir yüzeyinden diğerine birim
zaman ba

B 2. 1. TYT/Fen Bilimleri 1. Bu testte sırasıyla Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanlarına ait to 2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaret Düzgün kesitli bir cismin bir yüzeyinden diğerine birim zaman başına iletim yolu ile geçen ısı miktarı (ısı akış hızı) cismin, FEN BİLİMLERİ TESTİ 1. İki yüzeyinin yüzey alanıyla doğru orantılıdır. II. İki yüzeyinin sıcaklık farkı ile doğru orantılıdir. III.) Kalınlığı ile ters orantılıdır. IV. Yapıldığı malzemenin cinsine bağlıdır. V ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III D) II, III ve IV E), II, III ve IV WEWE C) II ve III Biri düzgün, diğer ikisi kesik koni kesitli üç katı cismin üze- rine birer tuğla konulmuştur. 3. Doğrusal sim, sabit yavaşlay hızlandır K'den L diş-dönü eendemik- Cisim Buna 1. Gic gü II. Cis III. Ci yargı A) Ya