Soru:

B IZDEBİR AYINLARI Çeşitli amaçlara göre oluşturulan bölgelerin niteliği beşerî ve ekonomik faaliyetlere bağlı olarak değişmekte

B
IZDEBİR
AYINLARI
Çeşitli amaçlara göre oluşturulan bölgelerin niteliği beşerî ve
ekonomik faaliyetlere bağlı olarak değişmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi, ekonomik gelir elde etmek ama-
cıyla bölgelerin niteliğinin değiştirilebileceğine örnek göste-
ril

B IZDEBİR AYINLARI Çeşitli amaçlara göre oluşturulan bölgelerin niteliği beşerî ve ekonomik faaliyetlere bağlı olarak değişmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, ekonomik gelir elde etmek ama- cıyla bölgelerin niteliğinin değiştirilebileceğine örnek göste- rilebilir? - A) Birbirine komşu ülkeler arasında oluşturulan siyasi örgüt- lerin zamanla işlevini yitirerek ortadan kalkmasi B) Ormanlık alanlarla kaplı bölgelerin tahribat sonucu antro- pojen bozkır bölgesine dönüşmesi C) Kuru tarım bölgelerinin sulama projelerinin uygulanması ile endüstri bitkileri ekim bölgesine dönüşmesi D) Bataklık bölgelerin yağış azlığına bağlı olarak kuruması o E) Madenciliğe bağlı gelişen bölgelerin, rezervlerin tükenme- sinden sonra seyrek nüfuslu bölgeye dönüşmesi

Soru Çözümünü Göster