Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

B) Ney ü kânûn ile sîne kemâni 12. Güzel sanatlar içinde hemen her insanın ilgisini çeken musiki, divan şairlerinin de dikkatini

B) Ney ü kânûn ile sîne kemâni
12. Güzel sanatlar içinde hemen her insanın ilgisini çeken
musiki, divan şairlerinin de dikkatini çekmiştir. Özellikle
divanlarda musiki terimleri, beste ve çalgılar tevriye
ve tenasüp yapmak amacıyla kullanılmıştır. Geçmişin

B) Ney ü kânûn ile sîne kemâni 12. Güzel sanatlar içinde hemen her insanın ilgisini çeken musiki, divan şairlerinin de dikkatini çekmiştir. Özellikle divanlarda musiki terimleri, beste ve çalgılar tevriye ve tenasüp yapmak amacıyla kullanılmıştır. Geçmişin dünyasında müziğin kapsadığı alan, bugünkünden dar değildir. Çünkü "Osmanlı musikisi; tezhibi, minyatürü, halısı, hattı ve ebrusuyla Batılıların "süblime art" dedikleri ulvi bir güzellik olan Osmanlı sanatının -mimaride taş yerine- seste billurlaşmış şeklidir." Divanlar, incelendiğinde müzik kültürüyle ilgili pek çok beytin olduğu görülmektedir. Buna göre, aşağıdaki beyitlerden hangisi parçadaki açıklamayı örneklendirmez? A) Niçün sohbetlerinde olmaya sâz Gidâ-yi rûhdur çün kim hoş-âvâz Kudüm ü deff ü düblek dinle anı C) Rebab u 'ûd u mûsikâr u tanbûr Girift ü sûrnây u tabl u santur mler-1 D) Bu şevk ile bezm olunca pür-cûş Def sîne dögüp olurdi bî-hûş PA YAY E) Bülbül gibi aşk ehli figân eylemek olmaz Esrår sözün halka beyân eylemek olmaz ALME AYINEVİ