Soru:

/benin 2. Göç, bireylerin isteklilik durumuna göre iki gruba ayrı- lir. Cumhuriyet tarihi boyunca meydana gelen göçle- rin bir k

/benin
2. Göç, bireylerin isteklilik durumuna göre iki gruba ayrı-
lir. Cumhuriyet tarihi boyunca meydana gelen göçle-
rin bir kısmı bireylerin istekleri dışında gerçekleşmiştir.
Türkiye'de yaşanan aşağıdaki göçlerden hangisi,
bireylerin istekleri dışında

/benin 2. Göç, bireylerin isteklilik durumuna göre iki gruba ayrı- lir. Cumhuriyet tarihi boyunca meydana gelen göçle- rin bir kısmı bireylerin istekleri dışında gerçekleşmiştir. Türkiye'de yaşanan aşağıdaki göçlerden hangisi, bireylerin istekleri dışında gerçekleşen göçlere örnektir? U A) Yaz mevsiminde deniz turizminin geliştiği alanlara yapılan mevsimlik göçler B) 1960 yılından sonra başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine yapılan göçler dicui 1989'dan itibaren Bulgaristan'dan Türkiye'ye ya- pılan toplu göçler D) Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle nitelikli eleman- ların çalışmak için başka ülkelere yaptığı göçler E) Üniversite eğitimi için öğrencilerin öğretim kurum- larının bulunduğu kentlere yaptığı göçler

Soru Çözümünü Göster