Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Bu soru soruldu! Sadece duyusal verilerle yetinirsek örneğin su, eşit- li ve farklı hatta çelişkili şekillere girmiş gibi gözükür; kaynayan su sıcak, yağmur soğuk, kar yumuşak, buz serttir. Oysa hep a

Bu soru soruldu!
Sadece duyusal verilerle yetinirsek örneğin su, eşit-
li ve farklı hatta çelişkili şekillere girmiş gibi gözükür;
kaynayan su sıcak, yağmur soğuk, kar yumuşak, buz
serttir. Oysa hep aynı şeyle karşı karşıyayızdır. Bun-
dan dolayı duyusal o

Bu soru soruldu! Sadece duyusal verilerle yetinirsek örneğin su, eşit- li ve farklı hatta çelişkili şekillere girmiş gibi gözükür; kaynayan su sıcak, yağmur soğuk, kar yumuşak, buz serttir. Oysa hep aynı şeyle karşı karşıyayızdır. Bun- dan dolayı duyusal olmayıp tamamen akli olan su fikri- ne ulaşmak için duyulur olanın ötesine geçmek, hatta ona karşı düşünmek gerekir. Nitekim bugün su fikrini duyusal olmayıp tamamen düşünsel olan bilimsel bir soyutlamayla H,0 gibi kimyasal bir formülle ifade edi- yoruz. Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisine karşı ör- nek oluşturur? A) Bilimsel bilgi genellemelere ulaşmak ister. B) Genel fikirlere ulaşmada akıl etkin araçtır. C) Duyusal bilgi hakikatin bilgisidir. D) Duyusal bilgiyle bilim yapılamaz. E) Soyut bilgi duyusal bilgiden doğar. Cözüm: