Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Bunlar o Airlar ucunda kişi bir dagin vedurdular ra, tepe- göründü ladi ama olanı bu esi için aru gitti. peden ok ço Dokuz Dağda

Bunlar o
Airlar
ucunda kişi
bir dagin
vedurdular
ra, tepe-
göründü
ladi ama
olanı bu
esi için
aru gitti.
peden
ok ço
Dokuz
Dağdan apağı inip andan Erciyes Dağı'na çıktıla
deyip kesti. Birden hava açıldı. Birbirlerini budu
Kerem, arkasına baktı ki inkisar e

Bunlar o Airlar ucunda kişi bir dagin vedurdular ra, tepe- göründü ladi ama olanı bu esi için aru gitti. peden ok ço Dokuz Dağdan apağı inip andan Erciyes Dağı'na çıktıla deyip kesti. Birden hava açıldı. Birbirlerini budu Kerem, arkasına baktı ki inkisar ettiği dag cay Ve Kayseri tarafından Han Asli'nin dahi rüzgar cayir yanar Hálá o dağ şimdiye kadar kapkarad kokusu gelirdi. Bunlar giderken bir yaylaya gel diler. Gördüler ki bir çoban koyun güder Kerem, - Gel şu çobandan sevdiğimi sorayım, deyip Sofu'ya eyitti yanına geldi: Bu taraftan bir Keşiş geçti mi? dedi. Çoban dahi - Bana bir türkü söylersen haber veririm, dedi Kerem: - Pekâlâ deyip aldı sazı eline, bakalım ne dedi? Aldı Kerem: Eğlen çoban eğlen haber sorayım Dudu dilim Kayseri'ye vardın mı Mecnun oldum varam soram bulayım Asli Han'ım Kayseri'ye vardın mi angi- Kerem der serinden duman gitmesin Lale sumbul mor menekşe bitmesin Bahçenizde yad bülbüller ölmesin Han Asli'm geçmiştir yolundan senin Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden han- gisi söylenemez? A) Mensur ve manzum parçalar içerir. B) Bir halk hikâyesinden alınmıştık C) Ahenk sağlamak amacıyla secilere basyarul- muştur. D) Ait olduğu dönemin dil özelliklerini yansıt ansik EyOlağanüstü ögeye yer verilmiştir. c