Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

CAP 9. (1) Dede Korkut Hikâyeleri'nin Oğuz Türklerinin 12- 14. yüzyıllarda Anadolu'nun doğusundaki geleneksel yaşam tarzını, dil

CAP
9.
(1) Dede Korkut Hikâyeleri'nin Oğuz Türklerinin 12-
14. yüzyıllarda Anadolu'nun doğusundaki geleneksel
yaşam tarzını, dilini, dinini, mücadelelerini anlattığı ve
kesin olarak bilinmemekle birlikte 15. yüzyılın ortala-
rından itibaren yazıya geçirild

CAP 9. (1) Dede Korkut Hikâyeleri'nin Oğuz Türklerinin 12- 14. yüzyıllarda Anadolu'nun doğusundaki geleneksel yaşam tarzını, dilini, dinini, mücadelelerini anlattığı ve kesin olarak bilinmemekle birlikte 15. yüzyılın ortala- rından itibaren yazıya geçirildiği tahmin edilmektedir. (II) Hikâyelerde Müslüman Oğuzların komşuları olan devlet veya beyliklerle yaptıkları savaşlar, bazılarında kendi iç mücadeleleri, bazılarında da tabiatüstü var- lıklara (Azrail, Tepegöz) karşı giriştikleri mücadeleler anlatılmıştır. (III) Oğuzlar Müslüman'dır fakat Dede Korkut Hikâyeleri'nde din çok kuvvetli bir unsur ola- rak görülmez çünkü Oğuz Türklerinin İslamiyet'i kabul etmelerine rağmen henüz tam anlamıyla İslam dinine uygun bir yaşamları yoktur. (IV) Nazım ve nesir karışık id yazılmaları bakımlarından halk hikâyesi karakteri taşı- yan bu eser, destan döneminden halk hikâyeciliği dö- munemine geçişin ilk örneği kabul edilir. (V) Her hikâyede adı geçen, hana dua eden Dede Korkut; hikâyenin - yazarı olduğu gibi manzum destani hikâyeler anlatan, edo ozanları simgeleyen bilge bir kişidir. Dedi: Sen âşıksın artık akşama Çünkü ben gönlüne keder getirdim (istifham) D) Kerem'den, Mecnun dan, Kamber'den beri Sevda çeken bilir, gönüllü yâri (telmih) part E) Zengin ise ya bey derler ya paşa Fukara işe ya abdal derler ya cingan haşa (tezat) Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? inu A) I B) II C) III MaisMi D) IV E) V Diğer sayfaya geçiniz.