Soru:

ÇAP/ TYT 9. Türkiye'de görülen relikt (kalıntı) bitkiler, çoğunlukla Tersiyer ve Kuaterner'deki iklim koşulları altında olu- şup

ÇAP/ TYT
9.
Türkiye'de görülen relikt (kalıntı) bitkiler, çoğunlukla
Tersiyer ve Kuaterner'deki iklim koşulları altında olu-
şup günümüze kadar gelebilmiştir.
Aşağıdaki haritada Türkiye'nin ormanlarında görülen
bazı ağaç türlerinin dağılışı gösterilmiştir.

ÇAP/ TYT 9. Türkiye'de görülen relikt (kalıntı) bitkiler, çoğunlukla Tersiyer ve Kuaterner'deki iklim koşulları altında olu- şup günümüze kadar gelebilmiştir. Aşağıdaki haritada Türkiye'nin ormanlarında görülen bazı ağaç türlerinin dağılışı gösterilmiştir. Kestane Akçaağaç Sedir Kayın Kızılçam Bu ağaçlardan hangisi, yetiştiği yörede geçmişte şimdikinden daha nemli iklim koşullarının etkili ol- duğuna kanıt olarak gösterilebilir? A) Kayın B) Sedir C) Kızılçam D) Kestane E) Akçaağaç CAP

Soru Çözümünü Göster