Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

ÇAP/AYT Aşağıdaki beyitlerin hangisi ayraç içinde verilen ifadeyi örneklemez? A) Âsude olam dersen eğer gelme cihâne Meydâne düş

ÇAP/AYT
Aşağıdaki beyitlerin hangisi ayraç içinde verilen
ifadeyi örneklemez?
A) Âsude olam dersen eğer gelme cihâne
Meydâne düşen kurtulamaz seng-i kazâdan
(yaşama sevgisi)
B) Cihân fânidir ey Yahyâ Hüvel- Hayyü Hüvel- Bâkî
Değişmem atlas-ı çarha benim bi

ÇAP/AYT Aşağıdaki beyitlerin hangisi ayraç içinde verilen ifadeyi örneklemez? A) Âsude olam dersen eğer gelme cihâne Meydâne düşen kurtulamaz seng-i kazâdan (yaşama sevgisi) B) Cihân fânidir ey Yahyâ Hüvel- Hayyü Hüvel- Bâkî Değişmem atlas-ı çarha benim bir köhne şâlım var (elindekiyle yetinme) C) Bî-baht olanın bâğına bir katresi düşmez Bârân yerine dürr ü güher yağsa semâdan (talihsizlik) D) Rızkına kâni olan gerdûna minnet eylemez Âlemin sultânidir muhtâc-i sultân olmayan (kanaatkârlık) E) Mülk-i dünyâ kimseye kalmaz sonu berbâd olur Ey Muhibbî şöyle farzet kim Süleymân olmuşum (dünya malının geçiciliği) 10.