Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

D) Hüdayi'yi gûş eyle Şevke gelip cûş eyle Bu kevserden nûş eyle Tevhide gel tevhide Kaygusuz Abdal yaradan Gel içegör şu cür'ad

D) Hüdayi'yi gûş eyle
Şevke gelip cûş eyle
Bu kevserden nûş eyle
Tevhide gel tevhide
Kaygusuz Abdal yaradan
Gel içegör şu cür'adan
Kaldır perdeyi aradan
Gezelim bilece Tanrı
O
8. 1.
-cur
Ⓒ
Beni redd itme kapundan ey yüzi mahum benüm
Çün odur yüz sürecek âl

D) Hüdayi'yi gûş eyle Şevke gelip cûş eyle Bu kevserden nûş eyle Tevhide gel tevhide Kaygusuz Abdal yaradan Gel içegör şu cür'adan Kaldır perdeyi aradan Gezelim bilece Tanrı O 8. 1. -cur Ⓒ Beni redd itme kapundan ey yüzi mahum benüm Çün odur yüz sürecek âlemde dergahum benüm II. Ey fitnesi çok kavli yalan yandım elinden Bir nâz ile bin gönül alan yandım elinden Bu beyitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? Ulti Serisi Branş Denemeleri A) İki beyitte de redif kullanılmıştır. B) İki beyitte de aşk teması işlenmiştir. C) İki beyit de matla beytinden alınmıştırk begi Birinci beyitte teşbin sanatına başvurulmuştuk iştuk E) İki beyitte de mübalağa sanatı vardır. 4