Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Derinliği sabit bir dalga leğeninde, sabit frekansla Üretilen su dalgalarına 4 yarikli bir stroboskopla ba- kıldığında ardışık i

Derinliği sabit bir dalga leğeninde, sabit frekansla
Üretilen su dalgalarına 4 yarikli bir stroboskopla ba-
kıldığında ardışık iki dalganın tepesi, stroboskopun
yarıkları arasında gözlendiğinde, stroboskopun 90°
döndüğü gözlenmektedir.
Buna göre,
1. Dalgan

Derinliği sabit bir dalga leğeninde, sabit frekansla Üretilen su dalgalarına 4 yarikli bir stroboskopla ba- kıldığında ardışık iki dalganın tepesi, stroboskopun yarıkları arasında gözlendiğinde, stroboskopun 90° döndüğü gözlenmektedir. Buna göre, 1. Dalganın frekansı, stroboskobun frekansına eşittir. II. Legendeki dalgaların tümü duruyormuş gibi gö- rünür. III. Dalganın periyodu, stroboskobun periyodundan küçüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III