Soru:

diğe- -i ay- ri ta- elen nek, ri. kro- nek, diri- e- id k- MİRAY YAYINLARI 6. Hücre döngüsünün İnterfaz evresi uzundur. Hücre dö

diğe-
-i ay-
ri ta-
elen
nek,
ri.
kro-
nek,
diri-
e-
id
k-
MİRAY YAYINLARI
6. Hücre döngüsünün İnterfaz evresi uzundur.
Hücre döngüsünün süresi canlı türleri ara-
sında hatta aynı canlının farklı dokularında
değişiklik gösterebilir. Ayrıca bazı hücreler-
d

diğe- -i ay- ri ta- elen nek, ri. kro- nek, diri- e- id k- MİRAY YAYINLARI 6. Hücre döngüsünün İnterfaz evresi uzundur. Hücre döngüsünün süresi canlı türleri ara- sında hatta aynı canlının farklı dokularında değişiklik gösterebilir. Ayrıca bazı hücreler- de ise (olgun alyuvar, olgun sinir hücresi gi- bi) hücre döngüsü gözlenmez. (11) Go A) = M ||| (1) (11) (III) Verilen şekil hücre döngüsüne ait oldu- ğuna göre, a. En uzun evre b. Sadece metabolik faaliyetlerin devam et- tiği durgun evre 2 YB c. Mitotik evre 3 C) 1 = olarak adlandırılan kısımların doğru eş- leştirmesi hangi seçenekte verilmiştir? ||| G₁ >a ↑ > b ↑ Sitokinez ↑ ↑ C C Telofaz b a (1) Interfaz S E) I M Mito (III) G₂ ↑ b D) 1 1 || → ||| = → b ||| a ↑ C → a C b Hücre bölünme nede Hacim (r³) - Yüz zulması ● KONUYU ÖĞ Sitoplazma bozulması Çekirdeğin bölü Bazı hormonla Go ● G Telofa Sitokinez Mite Hücre bölünmesi = Mitoz bölünme Bölünme s pida yavru hariç). Kromozom Çok hücre lişim ve ye Bazı bir H çok hücrel Diploid (2) loit) krom

Soru Çözümünü Göster