Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Divan Şiiri (Nazım Biçimleri ve Türler hangisinin alındığı bölüm ayraç içinde yanlış Bir kasideden alınan aşağıdaki beyitlerden

Divan Şiiri (Nazım Biçimleri ve Türler
hangisinin alındığı bölüm ayraç içinde yanlış
Bir kasideden alınan aşağıdaki beyitlerden
belirtilmiştir?
A) Olalı mülk-i çemende şeh-i kişver sünbül
Geydi bir küngüreli tâc-ı mücevher sünbül
(Nesib)
B) Kilk-i sebz ile

Divan Şiiri (Nazım Biçimleri ve Türler hangisinin alındığı bölüm ayraç içinde yanlış Bir kasideden alınan aşağıdaki beyitlerden belirtilmiştir? A) Olalı mülk-i çemende şeh-i kişver sünbül Geydi bir küngüreli tâc-ı mücevher sünbül (Nesib) B) Kilk-i sebz ile ider çînî devâtm izhâr Yazmağa mahmidet-i hazret-i dâver sünbül (Girizgâh) C) Gâh olur kim geyinür telîü kebûdî hârâ Meclis-i devletüne olmağa çâker sünbül (Methiye) Dy Medhün ile n'ola göklerde yir itse sühanüm Konilur niteki mînâlara ekser sünbül (Fahriye) Tutilup dâ'im el üstinde ser-efrâz olasın Tâ ki gâh elde tura gâh ola ber-ser sünbül (Tegazzül)