Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Divan şiirinin en çok tercih edilen nazım biçimi gazelin başlıca konusu aşk olmakla birlikte farklı konularda da yazılabilir, Aş

Divan şiirinin en çok tercih edilen nazım biçimi gazelin
başlıca konusu aşk olmakla birlikte farklı konularda da
yazılabilir, Aşkın verdiği mutluluk ya da acıyı dile getiren
gazellere âşıkâne gazel, dünya zevklerinden söz edenlere
rindâne gazel, didaktik n

Divan şiirinin en çok tercih edilen nazım biçimi gazelin başlıca konusu aşk olmakla birlikte farklı konularda da yazılabilir, Aşkın verdiği mutluluk ya da acıyı dile getiren gazellere âşıkâne gazel, dünya zevklerinden söz edenlere rindâne gazel, didaktik niteliktekilere hikemî gazel, tasav- vuf düşüncesinin ağır bastığı gazellere hakîmâne gazel, sevgilinin güzelliğinden söz eden gazellere şûhâne gazel Headı verilir. 7. Bu parçada geçen aşağıdaki terimlerden hangisi yan- nlış açıklanmıştır? A) âşıkâne gazel C) hikemî gazel mpya E) şûhâne gazel B) rindâne gazel akîmâne gazel ogrellere/ 10. C d Ş V b E ndind