Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

dukça 17. insanın en asil uzvu hangisidir, diye sorsalar hepimizin ve- receği cevap budur: dimağ! Hâlbuki dimağdan daha yüksek v

dukça 17. insanın en asil uzvu hangisidir, diye sorsalar hepimizin ve-
receği cevap budur: dimağ! Hâlbuki dimağdan daha yüksek
ve hatta insanı diğer yaratıklardan ayıran ve onu bütün hay-
vanlara nazaran üstün bir mevkie çıkaran dimağ değil, sa-
dece elini

dukça 17. insanın en asil uzvu hangisidir, diye sorsalar hepimizin ve- receği cevap budur: dimağ! Hâlbuki dimağdan daha yüksek ve hatta insanı diğer yaratıklardan ayıran ve onu bütün hay- vanlara nazaran üstün bir mevkie çıkaran dimağ değil, sa- dece elinin başparmağı imiş. Başparmağın diğer parmak- larla birleşip iş görebilecek bir vaziyette olmasıdır ki insana unsurlar üzerinde üstünlük imkânını veriyor. Bunu söyleyen tabiat tarihi ilmidir. Ahmet Haşim'e ait bir eserden alınan bu parçada aşa- ğıdaki düzyazı türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır? 9 yıllarında hac yolo re'ye kada msiz bir g ". edine'de gi î, dini ve s ağıdakilerd A) Makale C) Deneme E) Hatıra B) Fıkra D) Biyografi