Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Duomulgo 18. Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrine ait tarihî anidan, dil- lere destan kaplıcaları, özellikle de tabiat güzellikle

Duomulgo
18. Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrine ait tarihî anidan, dil-
lere destan kaplıcaları, özellikle de tabiat güzellikleriyle
Anadolu'nun her zaman en önemli şehri olmuş ve bu özel-
likleriyle yerli yabancı hemen tüm seyyahların yazılarında
tasvir

Duomulgo 18. Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrine ait tarihî anidan, dil- lere destan kaplıcaları, özellikle de tabiat güzellikleriyle Anadolu'nun her zaman en önemli şehri olmuş ve bu özel- likleriyle yerli yabancı hemen tüm seyyahların yazılarında tasvir edilmiş Bursa'nın, konu olmaması düşünülemez. Bütün bunların yanında 16. yüzyıl sonuna kadar Osmanlı Devleti'nin birinci, bu tarihten sonra da İstanbul'un ardın- dan ikinci en çok şair yetiştiren şehir olması, Bursa'nın bu tür eserlere konu olmasını gerektiren bir başka özelliğidir. Teorik plandaki bu görünüm pratik olarak da gerçekleşmiş ve Lamii'den başka, İshak Çelebi, Âşık Çelebi, Halilî gibi şairler, Bursa ile ilgili bu türden eser yazmışlardır. ==== allBu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangi- si getirilmelidir? A) pendnamelere B) şehrengizlere C) surnamelere D) sefaretnamelere E) seyahatnamelere 2. OTURUM