Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

EDEBİYAT 71 AYT 2018 INGILIZ ADF 03 Zühre'nin annesi sihirbazı çağırıp durumu anlattı: "Padişah, Züh- re'yi Tahir'e verecek, ben

EDEBİYAT
71
AYT 2018
INGILIZ
ADF 03
Zühre'nin annesi sihirbazı çağırıp durumu anlattı: "Padişah, Züh-
re'yi Tahir'e verecek, ben buna razı değilim. Tahir, vezir oğlu; be-
nim kızım padişahlara layıktır. Bir ilaç ile padişahı Tahir'den so-
ğut..." dedi. Pad

EDEBİYAT 71 AYT 2018 INGILIZ ADF 03 Zühre'nin annesi sihirbazı çağırıp durumu anlattı: "Padişah, Züh- re'yi Tahir'e verecek, ben buna razı değilim. Tahir, vezir oğlu; be- nim kızım padişahlara layıktır. Bir ilaç ile padişahı Tahir'den so- ğut..." dedi. Padişah, sihirbazın hazırladığı şerbeti içince Tahir'den soğudu ve onu saraydan kovdu. Tahir ile Zühre birbirinden ay- rilinca gece gündüz ağlaştılar. Zühre'nin aşkından deliye dönen Tahir, eline sazını alıp bağlara ve bahçelere gidip türküler söyle- meye başladı: "Yârden ayrılmaklığım figândır Didelerim pürnem, kaddim kemândır Tan etmeyin dostlar âh u zârima Dostu görmeyeli hayli zamandır" diyerek gönlünü avutmaya çalışıyordu. Bazen de aklına gelen türküleri yazıyor ve geçtiği yerlerde bırakıp gidiyordu. Bu şiirler başkalarının eline geçince aşkları bütün şehre yayıldı. Yaşlı ka- dinlar bu şiirlerden bazılarını Zühre'ye de götürüyorlardı. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Bir halk hikâyesinden alınmıştır. Adi B) Mensur ve manzum parçalar içerir. C) Ait olduğu dönemin dil özelliklerini yansıtır. Nesil çatışması üzerine kurulmuştur. ET Olağanüstü ögeye yer verilmiştir.