Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

eğitim kurumları 5. Bulunduğu enlem derecesine göre Türkiye'nin geneli Ak- deniz iklimi bölgesindedir. Ancak özel koşullar (deni

eğitim kurumları
5.
Bulunduğu enlem derecesine göre Türkiye'nin geneli Ak-
deniz iklimi bölgesindedir. Ancak özel koşullar (denizlere
olan uzaklık, yükselti, dağların kıyıya uzanış doğrultusu,
çevresindeki basınç merkezleri vb.) Türkiye'nin her yerin-
de A

eğitim kurumları 5. Bulunduğu enlem derecesine göre Türkiye'nin geneli Ak- deniz iklimi bölgesindedir. Ancak özel koşullar (denizlere olan uzaklık, yükselti, dağların kıyıya uzanış doğrultusu, çevresindeki basınç merkezleri vb.) Türkiye'nin her yerin- de Akdeniz ikliminin etkili olmasını engellemiştir. Bundan dolayı Türkiye'de Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve Ka- rasal iklimler etkili olmaktadır. Karadeniz iklimi Karasal iklim Akdeniz iklimi Sert Karasal iklim Türkiye'de iklim tiplerinin dağılış haritasında gösteri- len alanların doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden han- gisinde doğru verilmiştir? A) Uzun boylu çayır B) Orman C) Maki D) Orman E) Orman Bozkır Maki CO Bozkır Psödomaki Orman Uzun boylu Orman çayır Bozkır Bozkır Maki Garig Uzun boylu çayır Bozkır Uzun boylu çayır Psödomaki