Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

en ansızın Azrail - Deli Dumrul'un az oldu. Dünya 2. Çağırıp Deli 3. Hasene Hanım kırk tane güzellerden kız alıp her birine ay-

en ansızın Azrail
- Deli Dumrul'un
az oldu. Dünya
2. Çağırıp Deli
3.
Hasene Hanım kırk tane güzellerden kız alıp her birine ay-
ni ayrı libas giydirip Asli Han'a daha eski esvap giydirip gül
bahçesine götürdü. Oraya Kerem'i davet eyledi. Sofu "Git-
me." de

en ansızın Azrail - Deli Dumrul'un az oldu. Dünya 2. Çağırıp Deli 3. Hasene Hanım kırk tane güzellerden kız alıp her birine ay- ni ayrı libas giydirip Asli Han'a daha eski esvap giydirip gül bahçesine götürdü. Oraya Kerem'i davet eyledi. Sofu "Git- me." dedi. Kerem: "Davete icabet lazımdır." deyip gül bah- çesine geldi. Kızlar Kerem'i karşıladılar. Kerem Aslihan'ı görünce Hasene Hanım'ın ayağına düşüp tazim eyledi. Kız- lar dahi Kerem'e ve Hasene Hanım'a el pençe divan dur- dular. Meğer Hasene Hanım'ın muradı Kerem'in sevdası büyük müdür diye tecrübe idi. Zira kendisinin hayali geniş idi. Eğer sevdası küçük ise onu öldürtecekti. Baktı ki Ke- rem gözünü Asli Han'dan ayırıp kızların hiçbirine bakmaz. Hasene Hanım Kerem'in Hak âşığı olduğunu anladı; son- ra “Aşık bize bir türkü söyle." dedi. Kerem dahi aldı sazı eline, bakalım ne dedi? Kara gözlüm ne gezersin bu yerde, Gel bizim elleri gez kerem eyle. Nice kullarını yazdın deftere, bru Beni de deftere yaz kerem eyle. söy- Ben senin diline kandim inandım,dedebat qua Aşkın ateşiyle odlara yandım, Somegt Akil başta iken divane oldum, Beni mecnun etme gel kerem eyle. non calvo Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? A) Bir halk hikâyesinden alınmıştır. ne B) Manzum ve mensur parçalar içermektedir. C) Şiirler, hece ölçüsüyle oluşturulmuştur. D) Ait olduğu dönemin dil özelliklerini yansıtmaktadır. E) Toplumsal gerçekleri ele alan bir eserden alınmıştır. nonzum - Skuilo yakh olan - . Dosule bicinind