Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

ery, -tığı rlık ara Eler cü- mli bu as er na a- 3- r- Ne müşkil derd olursa bulunur âlemde dermâni Ne müşkil derd imiş aşkın ki

ery,
-tığı
rlık
ara
Eler
cü-
mli
bu
as
er
na
a-
3-
r-
Ne müşkil derd olursa bulunur âlemde dermâni
Ne müşkil derd imiş aşkın ki dermân eylemek olmaz
(Fuzúlí)
II.
Gamzeler kim cân iline tîr-i müjgan yağdurur
Benzer ol Tâtâra kim sihr ile bâran yağdurur
(Nec

ery, -tığı rlık ara Eler cü- mli bu as er na a- 3- r- Ne müşkil derd olursa bulunur âlemde dermâni Ne müşkil derd imiş aşkın ki dermân eylemek olmaz (Fuzúlí) II. Gamzeler kim cân iline tîr-i müjgan yağdurur Benzer ol Tâtâra kim sihr ile bâran yağdurur (Necatí) Bu beyitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Birinci beyit, âşıkane gazelden alınmıştır. verilmiştir. B) İki beyitte de söz tekrarlarına yer İkinci beyitte zengin uyak tercih edilmiştir. LDY Birinci beyitte tezat sanatına başvurulmuştur. E) İkinci beyitte sevgilinin vefasızlığı dile getirilmiştir.