Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

ğu lar ir. 24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozuk luğu vardır? A) Sorunlarla boğuşmuş, güngörmüş, feleğin çemberi

ğu
lar
ir.
24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozuk
luğu vardır?
A) Sorunlarla boğuşmuş, güngörmüş, feleğin çemberin-
den geçmiş nice kişiler vardır ki Kendi devirlerinin ha-
vasını solur ve o hava içinde yaşarlar.
B) Toplumsal sorunlardan çok

ğu lar ir. 24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozuk luğu vardır? A) Sorunlarla boğuşmuş, güngörmüş, feleğin çemberin- den geçmiş nice kişiler vardır ki Kendi devirlerinin ha- vasını solur ve o hava içinde yaşarlar. B) Toplumsal sorunlardan çok, küçük adamın dünyası- na yönelen duyarlılığıyla yem bir öykü anlayışı geliş- tirdi Sait Faik... Cöykü; son derece karmaşık olaylar, olgular, ilişkiler yumağı olan yaşamı çözümleyerek koyar önümüze. DToplum olma özelliği insanlığın doğaya karşı ürettiği en önemli kültürel durumdur. Eibni Sina'ya göre insan, aklıyla kendisini ve ilişki için- de olduğu varlık alemini bilirse yaratıcıyı tanıyabilir.