Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Halk Edebiyatı Geleneğinde Olay Cevresin 4 Halk hikayeleri ile ilgili olarak aşağıda- kilerden hangisi söylenemez? A) Saz eşliği

Halk Edebiyatı Geleneğinde Olay Cevresin
4
Halk hikayeleri ile ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?
A) Saz eşliğinde anlatılan eserlerdir.
B) Bu türde destanlarda görülen olağa-
nüstü özellikler artmış yaşanılan do-
nemin gerçeklerine uygun

Halk Edebiyatı Geleneğinde Olay Cevresin 4 Halk hikayeleri ile ilgili olarak aşağıda- kilerden hangisi söylenemez? A) Saz eşliğinde anlatılan eserlerdir. B) Bu türde destanlarda görülen olağa- nüstü özellikler artmış yaşanılan do- nemin gerçeklerine uygun kişiler ve olaylar azalmıştır. C) Konular genellikle aşk ve kahraman- liktir D) Manzum ve mensur karışık bir anlatim biçimi vardir E) Masallarda olduğu gibi döşeme, olay ve dilekten oluşan bölümleri vardır. Masallarla ilgili ola hangisi söyleneme A) Söyleyicisi belli B) Olayların geçti belirsizdir C) Kahramanlar cadikari, kelo vezir, yoksul genel tipleme nirli değildir D) Masallarda gun bir şekil E) Macar. Tur Rumeli'den yayınlayan 2 Halk hikayelerinin konuları genellikle aşk ve kahramanliktir Aşağıdakilerden hangisinin konusu ötekilerden farklıdır? A) Ercişli Emrah B) Arzu ile Kamber C) Zahir ile Zühre D) Yusuf ile Züleyha E) Sah Ismail 5. 1. Olağanüs olaylar es 11. Türklerin ayrıntılar özellikle Ill. Eserde bir halk IV. Hikayel deki bo kendi i V Azeri Dede Ko daki nur dogru de