Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Halk hikâyelerinde manzum veya mensur cümleler- den oluşan kalıplaşmış bir girişin olduğu bölüme denir. Hikâyenin geçtiği yer ve

Halk hikâyelerinde manzum veya mensur cümleler-
den oluşan kalıplaşmış bir girişin olduğu bölüme
denir. Hikâyenin geçtiği yer ve zaman,
hikâyenin kahramanları ve bunların aileleri tanıtılır.
‒‒‒‒.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi get

Halk hikâyelerinde manzum veya mensur cümleler- den oluşan kalıplaşmış bir girişin olduğu bölüme denir. Hikâyenin geçtiği yer ve zaman, hikâyenin kahramanları ve bunların aileleri tanıtılır. ‒‒‒‒. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir? A) döşeme D) dua B) fasıl E) muhavere C) dibace