Soru:

H.JUU 7. Çok sayıda akarsuyun bulunduğu ülkemizde akarsu vadilerinin büyük bir bölümü “V” şek- linde profil gösteren çentik vadi

H.JUU
7. Çok sayıda akarsuyun bulunduğu ülkemizde
akarsu vadilerinin büyük bir bölümü “V” şek-
linde profil gösteren çentik vadilerde akış gös-
terirken Ege ve Marmara'daki akarsular derin
olmayan sığ vadilerden akış gösterir.
Bu durumun temel sebebi aşağı

H.JUU 7. Çok sayıda akarsuyun bulunduğu ülkemizde akarsu vadilerinin büyük bir bölümü “V” şek- linde profil gösteren çentik vadilerde akış gös- terirken Ege ve Marmara'daki akarsular derin olmayan sığ vadilerden akış gösterir. Bu durumun temel sebebi aşağıdakiler- den hangisidir? A) Açık havza akarsuları olmaları B) Yamaç eğiminin değişkenlik göstermesi C) Kayaç yapılarının farklı olması D) Engebeli bir ülke olması E) Akarsuların denge profiline ulaşmamış ol- masi HA OVE

Soru Çözümünü Göster