Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

ilgilerden stü özellik- deniyle ya- da yaşanan CI -Özellikle rini taşır; an- er alan Dede vor angisi söylene alınmıştır. reis Ta

ilgilerden
stü özellik-
deniyle ya-
da yaşanan
CI -Özellikle
rini taşır; an-
er alan Dede
vor
angisi söylene
alınmıştır.
reis
Taynton
ellenmiştir.
17. Yedi yıl zindanda kalan Tahir, Allah'a dua edip kendisini
zindandan kurtarmasını ister. Duası kabul olur,

ilgilerden stü özellik- deniyle ya- da yaşanan CI -Özellikle rini taşır; an- er alan Dede vor angisi söylene alınmıştır. reis Taynton ellenmiştir. 17. Yedi yıl zindanda kalan Tahir, Allah'a dua edip kendisini zindandan kurtarmasını ister. Duası kabul olur, zindanın açılan kapısından siyah atıyla Hızır gelir ve onu atına alıp o uyurken Zühre'nin köşkünün önüne bırakır. Zühre, Ta- hir'e dadısı Melek Suna'yı gönderir. Melek Suna, Tahir'i gördükten sonra Zühre'nin yanına gelir. Alıyor sazı eline, bakalım neler geliyor diline: Sana kurban Melek Suna Uyur gözün yuma yuma Mevla'm hasret ile koma Uyan Zühre, Tahir geldi. umuna katkı sağla- 6 O günden sonra her gece buluşurlar. Fakat bir gün Tahir rüyasında yine kara köpeklerin etrafını sardığını görür. Rüyası yine çıkar, çünkü Arap köle onları yine görmüştür. Bunu padişaha haber verir ve Tahir, üstü açık bir sandıkla Şat suyuna bırakılır. Bir halk hikâyesinden alınan bu parça ile ilgili aşağı- dakilerden hangisi söylenemez? A Olağanüstü ögeler ile gerçekler iç içedir. B Aşk temasının işlendiği bir hikâyedir. C) Kişilerle ilgili ruhsal çözümlemelere yer verilmiştir. Duygu ve düşünceler nazımla ifade edilir. Olayların yaşandığı zaman ve yer belirsizdir. Diğer sayfaya geçiniz