Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Ilk Çağ'da Babilliler cebirin genel kurallarını biliyor ve cebirsel yöntemleri kullanıyor olmalarına rağmen elde ettikleri sonuçlardan genellemelere ulaşmamış- lardı. Aynı çağda Mısırlılar da geometri

Ilk Çağ'da Babilliler cebirin genel kurallarını biliyor
ve cebirsel yöntemleri kullanıyor olmalarına rağmen
elde ettikleri sonuçlardan genellemelere ulaşmamış-
lardı. Aynı çağda Mısırlılar da geometriyi, tümüyle
bireysel üçgen ya da dörtgen alanlarla ilgil

Ilk Çağ'da Babilliler cebirin genel kurallarını biliyor ve cebirsel yöntemleri kullanıyor olmalarına rağmen elde ettikleri sonuçlardan genellemelere ulaşmamış- lardı. Aynı çağda Mısırlılar da geometriyi, tümüyle bireysel üçgen ya da dörtgen alanlarla ilgili bir konu olarak düşünmüşlerdi. Buna karşılık Yunanlar, geo- metriyi somut düzleminden alarak soyut ve ideal bir düzleme taşıyarak üçgen veya dörtgen şeklindeki bir araziyi, bahçeyi değil üçgen ve dörtgenlerin bizatihi kendilerini yani şekilleri düşünmeye başladılar. Bu parçada yer alan açıklamalar aşağıdaki soru- lardan hangisine cevap niteliğindedir? A) İlk Çağ Yunan felsefesinin Babil ve Mısır felsefe- sinden temel farkı nedir? B) Ilk Çağ Babil ve Mısır felsefeleri arasında nasıl bir etkileşim olmuştur? C) Farklı toplumların felsefi düşünceleri arasında bir etkileşim söz konusu mudur? D) Felsefi düşünce hangi ortam ve koşullarda ve na- sil ortaya çıkar? E) Felsefi düşüncenin doğuşunun toplumsal hayat ve onun sorunlarıyla bir ilişkisi var mıdır?