Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

İSTANBUL AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 10. Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili aşağıda verilen bilgiler- den hangis

İSTANBUL
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
10. Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili aşağıda verilen bilgiler-
den hangisi yanlıştır?
A) Türklerin yaşamı; tarihsel, kültürel ve toplumsal açıdan
anlatılmıştır.
B) Göktürklerin komşularıyla, kendi aral

İSTANBUL AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 10. Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili aşağıda verilen bilgiler- den hangisi yanlıştır? A) Türklerin yaşamı; tarihsel, kültürel ve toplumsal açıdan anlatılmıştır. B) Göktürklerin komşularıyla, kendi aralarında ve olağa- nüstü güçlerle yaptıkları savaşlar ele alınır. C) Hikâyeler, IX. ve XI. yüzyıllarda oluşmuş, XV. yüzyılın sonunda yazıya geçirilmiştir. D) Nazım - nesir karışık olarak yazılan eserin nazım bö- lümlerinde hece ölçüsü kullanılmıştır. EY Destandan halk hikâyeciliğine geçişin ilk ürünüdür. 12