Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

IZI 3. gzersiz YAYINLARI Test 10 Anadolu'da yaz ve kış aylarının başında genelde öğleden sonra görülen ani yağışlara kırkikindi

IZI
3.
gzersiz
YAYINLARI
Test 10
Anadolu'da yaz ve kış aylarının başında genelde öğleden
sonra görülen ani yağışlara kırkikindi yağışları denir. Bu ya-
ğış türü, Güneş ışınlarının yeryüzüne dik gelerek karaların
aniden ısınması ve yere yakın hava kütlesini

IZI 3. gzersiz YAYINLARI Test 10 Anadolu'da yaz ve kış aylarının başında genelde öğleden sonra görülen ani yağışlara kırkikindi yağışları denir. Bu ya- ğış türü, Güneş ışınlarının yeryüzüne dik gelerek karaların aniden ısınması ve yere yakın hava kütlesinin de isinarak yoğunluğunun azalması sonucunda yükselerek yağış bırak- ması ile açıklanabilir. psnyel tal Buna göre, 1. Kırkikindi yağışlarının oluşumunda konveksiyon yolu ile ISI iletimi önemli bir rol oynar. II. Güneş ışınlarının yeryüzünü ısıtması ışıma yoluyla ger- çekleşir. III. Isinan hava molekülleri genleşir danga yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III