Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

KÇE TESTİ myrılan kısmına işaretleyiniz. 3. TARAMA 6 Divan edebiyatını, Arap, Fars (rar) ve Türk edebiyatian- na ait ürünler olu

KÇE TESTİ
myrılan kısmına işaretleyiniz.
3.
TARAMA 6
Divan edebiyatını, Arap, Fars (rar) ve Türk edebiyatian-
na ait ürünler oluşturmaktaydı. Arap ve Fars dran) edebi-
yatına ait nazım biçimleri ve türleri genelde beyit şeklinde
verilirdi. Türklere ait naz

KÇE TESTİ myrılan kısmına işaretleyiniz. 3. TARAMA 6 Divan edebiyatını, Arap, Fars (rar) ve Türk edebiyatian- na ait ürünler oluşturmaktaydı. Arap ve Fars dran) edebi- yatına ait nazım biçimleri ve türleri genelde beyit şeklinde verilirdi. Türklere ait nazım biçimleri ise dörtlükler halinde verilirdi. Bu dönemde Türklerin divan edebiyatına kazan- dırdığı nazım biçimleri ---- ve---- olmuştur. Bu parçada verilen bilgiden hareketle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmeli- dir? A) kaside - gazel C) rubai - gazel B) mesnevi- kaside D) tuyuğ - şarkı E) mesnevi - müstezat