Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Kimi tutkular rehberimiz olur yaşam boyunca. Kolla- rıyla bizi sarar. Sorgulamadan onların peşlerinden gideriz ve hiç pişman olm

Kimi tutkular rehberimiz olur yaşam boyunca. Kolla-
rıyla bizi sarar. Sorgulamadan onların peşlerinden
gideriz ve hiç pişman olmayacağımızı biliriz.
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşa-
ğıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A

Kimi tutkular rehberimiz olur yaşam boyunca. Kolla- rıyla bizi sarar. Sorgulamadan onların peşlerinden gideriz ve hiç pişman olmayacağımızı biliriz. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşa- ğıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? A) "tutkular" sözcüğünde ünsüz sertleşmesi vardır. B) "kollarıyla" sözcüğünde "y" kaynaştırma ünsüzü kullanılmıştır. "sorgulamadan" sözcüğünde hiçbir ses olayı yoktur. D) "gideriz" sözcüğünde ünsüz değişimi görülür. E) "olmayacağımızı" sözcüğünde "y" ünlü daralması yapmıştır.