Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

L 1. 2. TYT FEN BİLİMLERİ Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanların Cevaplarınızı, cevap kâğıdı

L
1.
2.
TYT FEN BİLİMLERİ
Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanların
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına
içinde dairesel boşluk bulunan saydam olmayan metal
levha, noktasal işık kaynağı ve

L 1. 2. TYT FEN BİLİMLERİ Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanların Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına içinde dairesel boşluk bulunan saydam olmayan metal levha, noktasal işık kaynağı ve beyaz perde arasına aşa- ğıdaki gibi yerleştiriliyor. Metal levha Noktasal ışık kaynağı Noktasal ışık kaynağının perde üzerinde oluşturduğu to- plam ışık akısı , K noktası çevresinde oluşturduğu aydın- lanma şiddeti E oluyor. þ FEN BİLİMLERİ TESTI Metal levhanın sıcaklığı artırıldığında E ve değerleri nasıl değişir? E A) Değişmez B) Değişmez C) Azalır D) Artar E) Değişmez Artar Azalır Artar Beyaz perde Değişmez Değişmez H Z 20 ko S