Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

le meşgul eni aşağı- ce çok kiler- 13. (I) Türkiye'nin de imzaladığı "Hayvan Hakları Evrensel Bildirge- si", bütün hayvanların b

le meşgul
eni aşağı-
ce çok
kiler-
13. (I) Türkiye'nin de imzaladığı "Hayvan Hakları Evrensel Bildirge-
si", bütün hayvanların biyolojik denge kavramı içinde var olmak
bakımından eşit haklara ve saygı gösterilme hakkına sahip ol-
duğunu vurgulamaktadır. (I

le meşgul eni aşağı- ce çok kiler- 13. (I) Türkiye'nin de imzaladığı "Hayvan Hakları Evrensel Bildirge- si", bütün hayvanların biyolojik denge kavramı içinde var olmak bakımından eşit haklara ve saygı gösterilme hakkına sahip ol- duğunu vurgulamaktadır. (II) Bildirgede; hayvanlara acımasız- ca davranılmayacağı, hayvana saygıyla davranılması gerektiği belirtilmiştir. (III) Bildirgede, hayvanlar üzerinde yapılan fiziksel ya da psikolojik acı çekmeye sebep olan deneyler hayvan hak- larının ihlali olarak değerlendirilmiştir. (IV) Zorunluluk olmaksı- zın bir hayvanın öldürülmesini içeren her kanun ya da buna yol açan her karar, yaşama karşı işlenmiş suç kapsamında tanım- lanmıştır. (V) Bununla birlikte hayvanların kendilerine özgü ya- sal statüleri ve haklarının hukuk tarafından tanınmak zorunda olduğu ve de hayvanların güvenliğinin koruma altına alınması konusu devlet örgütleri düzeyinde temsil edilmesi gerektiği be- lirtilmiştir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde "tamla- yan eki" eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yapılmıştır? A) I Anlatım Bozuklukları B) II tamlayan eki C) III tamlayan ↓ eksik D) IV E) V haklarının temsil edilmesi gerektiği tomlaran BAK