Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

LER TESTİ kitapçığı 11. Sartre'a göre, insan bir modele ya da taslağa göre, belli bir amaç uğruna yaratılmamıştır. İnsan kendini bilen bir varlık olarak kendisini yeniden var eder; ne olmak isterse öy

LER TESTİ
kitapçığı
11. Sartre'a göre, insan bir modele ya da taslağa göre, belli bir
amaç uğruna yaratılmamıştır. İnsan kendini bilen bir varlık
olarak kendisini yeniden var eder; ne olmak isterse öyle ya-
par. Kendinin ne olduğunun farkına varan insan, t

LER TESTİ kitapçığı 11. Sartre'a göre, insan bir modele ya da taslağa göre, belli bir amaç uğruna yaratılmamıştır. İnsan kendini bilen bir varlık olarak kendisini yeniden var eder; ne olmak isterse öyle ya- par. Kendinin ne olduğunun farkına varan insan, terk edil- mişlik ve yalnızlık duygularına kapılır. Kendini anlamsız bir dünya içinde bulur. O sırada başkalarını, bir toplum içinde başkalarıyla yaşadığını fark eder. Böylece başkalarının da sorumluluğunu duymaya başlar. İşte tüm eylemlerinin so- rumluluğunu üzerine alan insan gerçek anlamda özgürdür. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? A) İnsan iyiyi seçerse iyi, kötüyü seçerse kötü olur. B) Eylemler kişinin özgür iradesine bağlıdır. C) Özgürlük insanı eylemlerinden yükümlu kılar. D) Toplum içinde de olsa insan özgür ve sorumludur. E) İngan kendi değerlerini kendisi oluşturur.